0
€ 0

SwingCar - Autocarbedrijf

   SwingCar automatiseert de volledige administratie van het autocarbedrijf. SwingCar is de nieuwe Windows-applicatie die het vroegere ServiCar vervangt.

Het systeem ondersteunt de operationele en administratieve taken van de professionele autocarist.

Het grafische planningssysteem is de kern van de toepassing.

Basisfunctionaliteiten

Het pakket omvat verschillende modules die een efficiënt beheer van het autocarbedrijf mogelijk maken:

 • Creatie en drukken van offertes en bestellingen
 • Capaciteitsplanning met controle van de beschikbare cars en de beschikbare chauffeurs
 • Duidelijke opvolgings- en overzichtslijsten
 • Grafische planningsmodule
 • Opdrachten voor chauffeurs en automatische verlofattesten
 • Automatische opmaak van het maandrapport voor het Ministerie van Verkeer en aangifte buitenlandse BTW en taksen
 • Beheer van vaste ritten, het wagenpark, opvolging personeel, beheer van tarieven, ...
 • Statistieken die de omzet per datum, klant, car en land weergeven

Optionele modules

 • Volledige en waterdichte integratie met het door Servico ontwikkelde boekhoudpakket SwingCount
 • Opvolging van de kosten en opbrengsten per car, rendabiliteit
 • Voorbereiding loonopgave van de chauffeurs