0
€ 0

SwingCount - Boekhouding

SwingCount is het nieuwe boekhoudpakket van Servico en is de opvolger van het succesrijke ServiCount. Het is volledig via Internet toegankelijk via uw webbrowser Internet Explorer en is ontwikkeld met Microsoft .NET technologie.

SwingCount is geschikt voor alle bedrijven die een volledige boekhouding voeren.

SwingCount is volledig conform de wettelijke voorschriften van het genormaliseerd rekeningstelsel.

Basisfunctionaliteiten

 • Inbrengen van aankoop- en verkoopfacturen
 • Boeken van financiële verrichtingen en diverse posten

Op ieder ogenblik kunt u op het scherm, via de printer, in een pdf-bestand of in een Excel-bestand de volgende rapporten verkrijgen, zonder dat daarom afsluitingen noodzakelijk zijn:

 • Aankoop-, verkoop-, financieel en diverse posten journaal
 • Rekeninguittreksel per klant en per leverancier
 • Proef- en saldibalans
 • Exploitatierekening en balans

Tevens verkrijgt u automatisch:

 • BTW aangifte en BTW listings
 • Klanten- en leverancierslijsten
 • Journalen en centralisatieposten
 • Overzicht bank- en kasrekeningen
 • Opvolging van uw debiteuren met automatisch drukken van maningen
 • Opvolging van uw crediteuren met voorstel voor betaling en aanmaak van betaalopdrachten via Isabel
 • Verwerking van vreemde valuta
 • Intrastat
 • Mogelijkheid om te boeken in uw vorig boekjaar, ook wanneer het volgende jaar reeds gestart is

Optionele modules

 • Analytische boekhouding
 • Inlezen van CODA berichten voor automatisch inboeken van financiële verrichtingen
 • Accountantsmodule met afschrijvingstabellen, vergelijking boekhouding met BTW aangiftes, koppeling met jaarrekening, ...
 • Budgetbeheer