0
€ 0

SwingCount : Een nieuwe boekjaar beginnen

1. Initialisaties tellers journaal

Om te kunnen starten in het nieuwe boekjaar dienen, voor deze journalen die je reeds wil gebruiken in het nieuwe boekjaar, alleen de tellers op nul te worden gezet. . (Zorg dat alle handelingen op deze journalen gebeurd zijn; kassa getransfereerd tot en met 31/12, verkoopfacturen voor inschrijving in boekhouding tot en met 31/12 goedgekeurd, bankuittreksels ingegeven tot en met 31/12, aankoopfacturen goedgekeurd tot en met 31/12.)
Dit gebeurt via SwingCount – Afsluiting – Initialisatie tellers. Eerst selecteert men “soort journaal” en vervolgens de volgnummer van het journaal.

Klik hierna op “save” en hierdoor wordt de teller van X terug op nul gezet en wordt het journaal boekbaar in het nieuwe boekjaar. De teller kan wel pas op 0 gezet worden als alle facturen werden goedgekeurd.

2. Maandafsluitingen

Om te vermijden dat er in maanden waarvan reeds een BTW aangifte is gedaan nog wordt geboekt, kunnen deze maanden worden afgesloten.
Dit gebeurt via SwingCount – Afsluiting – Maandafsluiting. Een klik op de knop “goedkeuren” volstaat om de voorgestelde maand af te sluiten.

3. Voorlopige jaarafsluiting

Als alle maanden van een boekjaar zijn afgesloten, kan de voorlopige jaarafsluiting gebeuren.
Dit gebeurt via SwingCount – Afsluiting – Voorlopige jaarafsluiting
Ook hier worden er geen documenten automatisch gedrukt. Bij een voorlopige jaarafsluiting worden de openingsposten met het openstaande saldo van het vorige boekjaar geboekt, worden de kosten- en opbrengstenrekeningen op nul gezet en wordt het resultaat overgeboekt naar winst/verliesrekening (140000). Op dit moment kan men nog steeds diverse boekingen doen via ‘Diverse posten vorige boekjaar’.

4. Definitieve jaarafsluiting

Wanneer alles van het boekjaar is afgerond, kan ten slotte de definitieve jaarafsluiting gebeuren.
Dit gebeurt via SwingCount – Afsluiting – Definitieve jaarafsluiting

Men hoeft niet noodzakelijk een detail van alle grootboekrekeningen uit te printen, via detail grootboekrekeningen historisch kunnen deze nadien nog worden opgevraagd en/of geprint.

Een klik op de knop “Confirm” en het voorgestelde boekjaar wordt definitief afgesloten.


U kan hier, indien gewenst, ook de volledige afdruk van de grootboekrekeningen, alle journalen van het betreffende boekjaar en het journaal met de diverse posten vorig boekjaar verkrijgen door op ‘Print’ te klikken. Hierna wordt een rapport in .pdf geopend dat men kan opslaan of afdrukken. Omdat dit meestal een enorm bestand is het aan te raden om dit eerst op te slaan en dan pas af te drukken.


Voor een printbare versie van dit document : klik hier