0
€ 0

Lonen Zeevarenden

Servico heeft sinds meer dan 20 jaar programma’s die de volledige berekening en opvolging doen voor de lonen van de Zeevarenden.

De Belgische Redersvereniging beheert het systeem en vult de barema’s aan.

Er zijn koppelingen voorzien voor :

  • doorsturen naar de banken van de betalingen aan de Zeevarenden
  • aangifte HVK (Hulpkas voor Zeevarenden)
  • gegevens voor de Pool der Zeelieden

Zowel de lonen onder de Belgische Vlag als onder de Luxemburgse Vlag kunnen berekend worden.